fbpx
[Vers 1]

Vid dagens början när solen stiger
ger jag min sång till dig min Gud
Vad än som mig sker och vad än som ligger framför
– låt sången ljuda stark vid dagens slut

[Refräng]

Lova Herren min själ O min själ tillbe den Helige
Sjung som aldrig förut O min själ
jag tillber den Helige

[Vers 2]

Så rik på nåd och så sen till vrede
så mild och god är du Gud mot mig
Om all din kärlek vill jag sjunga evigt
du ger mig tusen skäl att prisa dig

[Stick]

Prisa Gud i tusen år och evigheten lång

[Vers 3]

Och på den dag då min kraft flyr undan
när slutet nalkas för mig en gång
Så stiger mitt lov och min själ ska sjunga
i tusen år och evigheten lång